DESS discographies

Då och då ställer medlemmar av DESS samman diskografier för andra medlemmar i föreningen och för andra Ellingtonintresserade runt om i världen. De aktuella är:

Alternativa titlar

Många av Ellingtons melodier döptes om från en tid till en annan. Denna sammanställning utifrån NDESOR är ett bra hjälmedel för att få en överblick.

Bubber Miley diskografi

12 sidor med detaljerad information om hans inspelningar med illustrativa anmärkningar och kommentarer av musiker.

Duke Ellington-inspelningar i Sverige 1939-1973

Denna lista är alla kända inspelningar i Sverige (konserter, intervjuer etc) med Ellington och hans orkestermedlemmar 1939-1973.

Johnny Hodges – Kompositören

En katalog över 224 of Hodges egna kompositioner med exempel på inspelningar. Utformad och sammanställd av  Sven Eriksson.