Ellington Archive

Ellingtonarkivet är en samlingsplats för olika typer av material om Ellington – musik, videos, foton, artiklar m.m. I det finns en särskild avdelning om Ellington-konferenserna med massor av unikt material. Vissa avdelningar är skyddade av ett lösenord.

The Ellington Archive is a repository of different kinds of material about Ellington – music, videos, photos, articles etc. Some sections are protected by a password.