Radio

I denna avdelning finns radioprogram om Ellington samlade. Ett radioprogram definieras som ett program, som någon satt samman och kommenterar eller kåserar om musik som spelas.

This section, has radio programs about Ellington. A radio program is defined as a program, which someone has put together and comments on the music played.