DESScafé 29 mars 2021

Temat för det här kafémötet var “Tricky Sam” Nanton och hans efterföljare. Thomas Erikson var programansvarig och hade gjort urvalet av trombonister och musik tillsammans med Bo Haufman och Anders Asplund.

Spellista

DESScafé Jukebox