DESS har ett nära och bra samarbete med vår systerorganisation i Storbritannien, DESUK. Som en följd av detta kommer DESS-medlemmar från och med nu att ha tillgång till äldre årgångar av DESUKs kvartalstidskrift Blue Light i pdf-format. Det handlar om nummer, som är äldre än två år, och med början från nummer 2011:1. De kommer att finnas tillgängliga i Ellington-arkivet.

Blue Light 2011-1 front

DESS has a close and good cooperation with our fellow organization in the U.K. DESUK. Thanks to this, from now on members of DESS will have access to older issues of DESUK’s quarterly magazine Blue Light in pdf format. It will be issues older than two years and the arrangement starts with issues 2011:1.  They can be accessed in the Ellington Archive.

Leave a Reply