De första godisbitarna för juli-augusti är nu på plats i Godisrummet. De är

  • En radioutsändning från Frank Dailys Meadowbrook Ballroom i Cedar Grove, New Jersey den 6 juni 1951
  • Program 5 och 6 i Danska Radios långa serie av program baserade på Mercer Ellingtons donation

Radioutsändningar från Congress Hotel i Chicago den 9 resp 26 maj 1936 är tillgängliga för nedladdning ytterligare två veckor.

Artiklar med detaljer om de första fyra utsändningarna från Danmarks Radio och den från Meadowbrook den 6 juni 1951 har redan publicerats.

För tillträde till Godisrummet krävs ett lösenord, som alla medlemmar i DESS med epost-adress får.

In English on next page.The first three goodies for July and August are now available in the “Goodies of the Month”. They are

  • One broadcast from Frank Daily’s Meadowbrook Ballroom in Cedar Grove, New Jersey June 6, 1951
  • Program 5 och 6 in the Danish Radio’s series of programs based on Mercer Ellington’s donation

The broadcasts from the Congress Hotel i Chicago May 9 and May 26, 1936 are available for downloading another two weeks.

Posts with details on the first four Danish Radio broadcasts and the broadcast from Meadowbrook June 5, 1951 have already been published on the website.

The “Goodies of the Month” is protected by a password, which all members of DESS with an email address gets automatically.

Leave a Reply