De fem godbitarna för juni är nu på plats i Godisrummet. De är

  • Två radioutsändningar från Congress Hotel i Chicago den 9 resp 26 maj 1936
  • En radioutsändning från Frank Dailys Meadowbrook Ballroom i Cedar Groove, New Jersey den 5 juni 1951
  • Program 3 och 4 i Danska Radios långa serie av program baserade på Mercer Ellingtons donation

För tillträde till Godisrummet krävs ett lösenord, som alla medlemmar i DESS med epost-adress får.

In English on next page.The five goodies for the month of June are now available in the Godisroom. They are

  • Two broadcasts from the Congress Hotel i Chicago May 9 and May 26, 1936
  • One broadcast from Frank Daily’s Meadowbrook Ballroom in Cedar Groove, New Jersey June 5, 1951
  • Program 3 och 4 in the Danish Radio’s series of programs based on Mercer Ellington’s donation

Posts with details on the first three broadcasts have already been published on the website and a post of the Danish Radio broadcasts will follow.

The Godisroom is protected by a password, which all members of DESS with an email address gets automatically.

Leave a Reply