Höstnumret av Blue Light har just nått medlemmarna av Duke Ellington Society UK (DESUK)

Blue Lights nye redaktör Patrick Olsen har valt “to give something back” som tema för det nya numret.

Det innehåller substantiella artiklar med högt läsvärde.

Brian Priestly – pianist, arrangör, radioröst och mer – bidrar med en artikel om musiken Ellington komponerade för en uppsättning i Paris av skådespelet Turcaret som skrevs i början av 1700-talet. Han använder sig flitigt av material från en fransk radiodokumentär från 2004, Duke au TNP (Théâtre National Populaire) och från den CD med musiken till Turcaret som La Maison du Duke gav ut förra året (MDD 011). Dokumentären kan höras här men den är naturligtvis på franska.

Roger Boyes  – Ellingtonspecialist och DESUKs vice ordförande – fortsätter där han slutade i förra numret av Blue Light i sin artikel Sherman Shuffle. Den handlade om Ellington i Chicago och Mellanvästern sommaren 1942. Den nya har rubriken Cabin in the Sky men handlar inte om filmen utan om Ellingtons engagemang av Shorty Baker i mitten av september 1942 och utvecklingen av trumpetsektionen från tre till fyra medlemmar.

Men Boyes’ sätt att ta en liten tråd och låta den bli en matta av insikter och associationer ger oss en artikel med vidare utblickar än så. Det skall bli intressant att se hur han använder det i andra delen av artikeln som skall handla om filmen Cabin in the Sky.

Frank Griffit – musiker, musiklärare och kompositör – bidrar till det nya numret av Blue Light med en längre recension av The Cambridge Companion to Duke Ellington som kom ut för nästan fem år sedan. Essäsamlingen fick mycker blandade recensioner, de flesta kritiska. En orsak till det var den filosofiska ram som huvudredaktören Edward Green gav boken.

Griffits recension är välkommen därför att den bidrar till att nyansera bilden av boken, som innehåller många bra artiklar med starkt forskningsinnehåll av en kvalificerad grupp av Ellingtonspecialister och musikforskare.

Eftersom DESS har en överenskommelse med DESUK att nummer av Blue Light äldre än två år kan göras tillgängliga för DESS’ medlemmar finns nu också de fyra numren för 2017 tillgängliga i Ellingtonarkivet

Leave a Reply