Webbplatsen har uppmärksammat Black, Brown & Beige (BB&B) den här månaden. För den som ännu inte fördjupat sig i ämnet kommer här några lästips.

Det finns en rikhaltig litteratur om verket. Mycket av den tidigare finns samlad i Mark Tuckers enastående antologi med artiklar om Ellington – “The Ellington Reader”.

I kapitel fem i boken hittar man recensioner från samtida recensioner, programmet från premiärkonserten och liknande men framför allt Brian Priestlys och  Alan Cohens långa analys av verket fråm mitten av 1970-talet. Där hittar man också en artikel av Robert D. Crowley, där han jämför Columbias inspelning med Mahalia Jacksons från 1958 med Victors inspelning av verket 1944.

1993 ägnade “Black Music Research Journal” ett helt nummer åt Black, Brown & Beige. I sex långa artiklar belyser prominenta Ellington-specialister verket och dess framföranden från olika vinklar. Bl.a. skriver huvudredaktören för specialnumret, Mark Tucker, om BB&Bs ursprung och Andrew Homzy gör en genomgång hur sviten funnits med i Ellingtons repertoar. DESS-medlemmar kan hitta båda dessa artiklar i Ellington-arkivet.

För den som vill ha en snabb men gedigen överblick av BB&B från olika synpukter rekommenderas en uppdatering av “The Duke – Where And When (www.tdwaw.ca), som David Palmquist publicerade vid årsskifter.

Gå till den här länken http://tdwaw.ellingtonweb.ca/TDWAW.html#Yr1943 och scrolla ner till den 22 januari 1943.

De, som inte har Columbia-LPn med Mahalia Jackson, kan läsa Irving Townsends baksidestext på bloggen “Jerry Jazz Musician” (http://jerryjazzmusician.com/2013/11/liner-notes-irving-townsend-black-brown-beige-duke-ellington-orchestra-featuring-mahalia-jackson/). Tack till Steven Lasker och David Palmquist för tipset.

Den tidigare chefen för avdelningen för “American Music”  på Smithsonian i Washington D.C. och författare till standardverker om Ellington “Beyond Categories”, John Edward Hasse, skrev nyligen en artikel i Wall Street Journal om BB&B. Också den finns i Ellington-arkivet.

 

 

 

Leave a Reply