Anders Lindgrens föredrag på DESS-mötet 16 september 2019