Föredrag av Rune Sjögren på DESS-mötet den 18 februari 2019