DESScafe 1 feb 2021

Detta DESScafé handlade om Rex Stewart – Ellingtons trumpetare under 11 år från 1934 till 1945. kaffestunden.

Programmet hade satts samman av Anders Asplund, Thomas Harne, Thomas Erikson och webbredaktören. De erbjöd kafégästerna och DESS’ medlemmar i allmänhet en bred överblick av Stewarts karriär från när han som 19-åring blev medlem av Fletcher Hendersons orkester tills han kom tillbaka i ljuset i slutet av 1950-talet tack vare några “mainstreamskivor” tillsammans med Cootie Williams.

Komplett spellista

DESScafé jukebox.