DESScafé 7 juni 2021

Temat för kafémötet den 7 juni var Old Wines in New Bottles. Detta lite mångtydiga tema utlöste många tankar hos de regelbundna DESScafé-besökarna.

Till slut valdes tio av de inkomna musikförslagen ut för eftermiddagen. Anders Asplund, Sven-Erik Baun Christensen, Thomas Ericson, Bo Haufman,  och webbredaktören stod för dem.

Spellista

Jukebox