DESScafé 18 jan 2021

Temat för det första DESScaféet på den nya året var Irving Mills.

DESS’ ordförande Bo Haufman berättade om Mills och ackompanjerade sitt föredrag med åtta låter med anknytning till honom.

Hälften var inspelningar med Duke Ellington och hälften inspelningar med grupper organiserade av Mills som Hotsy Totsy Gang.

Komplett låtlista

DESScafé jukebox