DESScafé 1 mars 2021

Den här eftermiddagen var det fokus på tre välbekanta medlemmar i Ellingtons saxsektion – Johnny Hodges, Harry Carney och Russell Procrope. Urvalet av musik hade gjorts av Peter Lee, Roine Holmgren och Claes Brodda. De svarade också för presentationerna.

 

Spellista

DESScafé Jukebox